Služby

Činnost ordinace je zaměřena především na veterinární péči o malá (psy a kočky) a exotická zvířata (drobné savce).  Zvířatům poskytujeme preventivní péči, provádíme základní klinické vyšetření, vyšetření ultrazvukem a rentgenem. Naše přístrojové vybavení umožňuje vyšetření některých biologických vzorků (krev, moč, trus, cytologické vzorky).

Z operativních zákroků se zabýváme především chirurgií měkkých tkání, ortopedické zákroky zatím neposkytujeme.

Na našem pracovišti neprovádíme kupírování uší ani jiné zákroky pro úpravu vzhledu. Řídíme se zákonem č. 246/199ě Sb., jeho novelou z roku 2004 a souvisejícími předpisy.

Přístrojové a technické vybavení

 • ultrasonografický přístroj
 • zubní ultrazvuk
 • mikroskop
 • centrifuga
 • infuzní pumpa
 • hematologický analyzátor
 • biochemický analyzátor
 • sterilizátor nástrojů
 • čtečka mikročipů
 • halogenový veterinární set – oftalmoskopie, otoskopie, vaginoskopie, rektoskopie, revize dutiny ústní
 • hospitalizační box
 • vyhřívaná omyvatelná podložka
 • Inhalační anestezie
 • Kysliková terapie
 • Endoskop
 • Rentgen
 • Intraorální (zubní) rentgen

Preventivní péče

 • vakcinace
 • antiparazitární program (vnitřní i vnější parazité)
 • čipování a vystavování petpasů
 • vystavování veterinárních osvědčení a potvrzení (před cestami do zahraničí, před výstavami, před porážkou...)
 • preventivní prohlídky
 • stříhání drápků

Základní veterinární péče

 • základní klinické vyšetření
 • otoskopické vyšetření
 • oftalmoskopické vyšetření
 • vaginoskopické vyšetření
 • stanovení optimální doby krytí – vaginální stěr
 • Rentgenové vyšetření
 • diagnostika březosti – ultrasonografické vyšetření
 • ultrasonografické výšetření orgánů dutiny břišní
 • dočasná kastrace psů (medikamentózní)
 • hospitalizace
 • pohotovost 24 hod. na telefonu 775 16 44 16  
 • eutanazie

Speciální vyšetření

 • biochemické vyšetření krve (glukóza, celková bílkovina, kreatinin, močovina, enzymy (ALT, AST, ALP), celkový bilirubin, celkový cholesterol, kyselina močová, vápník)
 • hematologické vyšetření (celkový počet leukocytů, erytrocytů a trombocytů, hematokrit, hemoglobin, střední objem erytrocytu a barevné koncentrace erytrocytu....)
 • vaginální stěr – barvení – cytologie
 • základní vyšetření moči – pH, hustota, glukóza, ketolátky, nitrity, krev, bílkovina, leukocyty, bilirubin.
 • močový sediment – cytologie, krystaly
 • koprologie – vyšetření trusu na parazity (nativní nátěr, flotace)
 • mikroskopické vyšetření kožních vzorků – diagnostika ektoparazitů, cytologie
 • alergický kožní test
 • odstranění zubního kamene ultrazvukem
 • trhání mléčných i trvalých zubů
 • amputace paspárků na pánevních končetinách
 • šití ran
 • kastrace kocourů, kastrace koček
 • kastrace psů, kastrace fen
 • kastrace drobných savců
 • císařský řez
 • chirurgické řešení ušního hematomu
 • plastika víček – entropium, ektropium
 • zákroky na třetím víčku
 • mastektomie – odstranění nádorově změněné mléčné žlázy
 • odstraňování kožních novotvarů, nádorů v dutině břišní (pokud je to možné)
 • zákroky v dutině břišní – na slezině, močovém měchýři, na střevech (cizí tělěsa a jiné neprůchodnosti), torze žaludku
 • uretrostomie (náhradní vývod močových cest při neprůchodnosti)
 • odstranění paranálních váčků (pokud je k tomu indikace)
 • amputace ocasu, prstů a končetin (pokud je k tomu indikace)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Veterinární ordinace pro malá i velká zvířata

Veterinární ordinace pro malá i velká zvířata

Veterinární ordinace pro malá i velká zvířata

Veterinární ordinace pro malá i velká zvířata